พระเกศแก้วจุฬามณี     พระศรีอริยเมตไตรย     มณฑปครอบรอยพระบาทพระสิทธัตถะ     รอยพระพุทธบาท

วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ศาลเจ้าแม่กวนอิมและพระสังกัจจายน์ บนยอดเขาบนเขาบริเวณหน้าพระพุทธเกศแก้วจุฬามณี มีศาลเจ้าแม่กวนอิมและพระสังกัจจายน์ ซึ้งได้สร้างไว้เพื่อเป็นสิริมงคล ให้ทุกท่านได้บูชา

ส่วนที่เหลือ