พระเกศแก้วจุฬามณี     พระศรีอริยเมตไตรย     มณฑปครอบรอยพระบาทพระสิทธัตถะ     รอยพระพุทธบาท

วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ทางขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท
ทางขึ้นที่จะไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทพระสิทธัตถะ จะอยู่ทางด้านหลังองค์พระพุทธเกศแก้วจุฬามณี ซึ้งไม่ห่างกัน

ส่วนที่เหลือ