พระเกศแก้วจุฬามณี     พระศรีอริยเมตไตรย     มณฑปครอบรอยพระบาทพระสิทธัตถะ     รอยพระพุทธบาท

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วัดเขาภูคา พระเกศแก้วจุฬามณี


พระพุทธเกศแก้วจุฬามณี วัดเขาภูคา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านหัวหวาย และหมู่บ้านใกล้เคียงใน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยมีตำนานการสร้างที่อัศจรรย์ และเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะไม่เหมือนที่ใดในโลก เพราะมีเพียงครึ่งองค์ผุดขึ้นจากยอดเขาภูคา ปริศนาธรรมขององค์พระเกศแก้วจุฬามณี ตามที่หลวงปู่สงฆ์ พรหมสโร ได้นิมิตและให้สร้างครึ่งองค์ลัษณะผุดจากภูเขา นั้นคือ พระผู้ที่จะบรรลุธรรมนั้นจะมีนิมิตเห็นพระพุทธรูปผุดขึ้นในดอกบัวบานครึ่งองค์ ซึ่งมีความหมายว่า "ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน" พระที่ผุดขึ้นให้เห็นในนิมิตนั้น ก็คือผู้ที่จะบรรลุธรรมนั้นเอง