พระเกศแก้วจุฬามณี     พระศรีอริยเมตไตรย     มณฑปครอบรอยพระบาทพระสิทธัตถะ     รอยพระพุทธบาท

วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย

สมเด็จพระศรีอริยะเมตไตรย และพระพุทธรูปภายในมณฑปบนยอดเขาภูคาจุฬามณี วัดพระพุทธบาทเขาภูคา จุฬามณี ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ส่วนที่เหลือ