พระเกศแก้วจุฬามณี     พระศรีอริยเมตไตรย     มณฑปครอบรอยพระบาทพระสิทธัตถะ     รอยพระพุทธบาท

วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บ่อน้ำที่ไม่เคยแห้ง

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นฤดูที่ร้อนจัดแค่ไหนบ่อน้ำเล็กๆ บนยอดเขาแห่งนี้ก็ยังไม่เคยจะเหืยดแห้งไปได้เลย ซ้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของ เหล่าปลาเล็กปลาน้อย ซึ้งเป็นที่น่าอัศจรรย์ แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก บ่อน้ำนี้เกิดขึ้นบริเวณริมเขาภูคาติดกับเจดีย์