พระเกศแก้วจุฬามณี     พระศรีอริยเมตไตรย     มณฑปครอบรอยพระบาทพระสิทธัตถะ     รอยพระพุทธบาท

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ถ้ำปฏิบัติธรรมของหลวงปู่บุดดา ถาวโร


เมื่อเดินขึ้นบันไดพญานาคถึงพระพุทธรูปปางนาคปรก ด้านขาวมือจะมีประตูที่สามารถเข้าไปในสถานปฏิบัติธรรมถ้ำของหลวงปู่บุดดา และหลวงปู่สงฆ์ ภายในถ้ำจะมีพุทธรูปซึ่งในวันสำคัญพระภิกษุจะใช้สถานที่แห่งนี้ในการทำพิธี