พระเกศแก้วจุฬามณี     พระศรีอริยเมตไตรย     มณฑปครอบรอยพระบาทพระสิทธัตถะ     รอยพระพุทธบาท

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ขอเชิญร่วมงานประเพณีทอดกฐิน ประจำปี 2551 วัดเขาภูคาจุฬาณี วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551สอบถามโทร. 087-571-1290 วัดเขาภูคา จุฬามณี