พระเกศแก้วจุฬามณี     พระศรีอริยเมตไตรย     มณฑปครอบรอยพระบาทพระสิทธัตถะ     รอยพระพุทธบาท

วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ในทุกเดือนมีนาคมของทุก ๆปี วัดสังฆทาน ต.ยางไผ่ จ.นนทบุรี จัดให้มีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อนเป้นการ ฝึกความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน ฝึกความอดทน ความมีน้ำใจ ฝึกสมาธิ และความกตัญญูต่อบุพการี


ส่วนที่เหลือ