พระเกศแก้วจุฬามณี     พระศรีอริยเมตไตรย     มณฑปครอบรอยพระบาทพระสิทธัตถะ     รอยพระพุทธบาท

วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ถวายอาหารพระสงฆ์ญาติโยมผู้ใจบุญต่างเตรียมอาหารมาร่วมถวายพระสงฆ์กันอย่างมากมาย