พระเกศแก้วจุฬามณี     พระศรีอริยเมตไตรย     มณฑปครอบรอยพระบาทพระสิทธัตถะ     รอยพระพุทธบาท

วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551

11.00 น. ได้เวลาเริ่มพิธีทอดกฐินคณะญาติโยมสวดมนต์ถวายพร้อมถวายกฐิน (ภาพขวา)
พระอาจารย์สุชาติ ท่านเจ้าอาวาส (รูปที่2 ภาพซ้ายมือ) กำลังรับผ้าไตรจีวร จากโยม