พระเกศแก้วจุฬามณี     พระศรีอริยเมตไตรย     มณฑปครอบรอยพระบาทพระสิทธัตถะ     รอยพระพุทธบาท

วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วงดนตรีมาร่วมสร้างเสียงให้งานครึกครื้น


คณะญาติโยมผู้ใจบุญนำวงดนตรี มาร่วมสร้างเสียงให้งานครึกครื้น ญาติโยมเข้าร่วมพิธีทอดกฐินในศาลา
ส่วนที่เหลือ