พระเกศแก้วจุฬามณี     พระศรีอริยเมตไตรย     มณฑปครอบรอยพระบาทพระสิทธัตถะ     รอยพระพุทธบาท

วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551

หอยทอด ผัดไท ก็มาด้วยโรงทานหอยทอดก็มาร่วมบุญด้วย สาธุ สาธุ... ผู้ร่วมงานพร้อมใจเข้าแถวรับอาหารอย่างเป็นระเบียบ