พระเกศแก้วจุฬามณี     พระศรีอริยเมตไตรย     มณฑปครอบรอยพระบาทพระสิทธัตถะ     รอยพระพุทธบาท

วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551

บรรยากาศโรงทานส้มตำ คอหมูย่าง

คณะญาติโยมร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันทำอาหาร เจ๊มัยคอหมูย่าง ร่วมงานบุญนี้ด้วย สาธุ...