พระเกศแก้วจุฬามณี     พระศรีอริยเมตไตรย     มณฑปครอบรอยพระบาทพระสิทธัตถะ     รอยพระพุทธบาท

วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551

บรรยากาศโรงทานกล้วยทอด กาแฟเย็นโรงทานกล้วทอด โดยคณะป้ากล้วย โรงทานกาแฟเย็น นมเย็น โดยคณะ คุณธวัช คุณนิตยา ขออนุโมทนาบุญ..สาธุ